IPK Penerima Bidik Misi

Tahun Anggaran:    Semester:   
Cetak Excel
No.
Perguruan Tinggi
Rerata IPK
Total
Data
L
P
L+P
1.
0
0
0
0
2.
0
0
0
0
3.
0
0
0
0
4.
0
0
0
0
5.
0
0
0
0
6.
0
0
0
0
7.
0
0
0
0
8.
0
0
0
0
9.
0
0
0
0
10.
0
0
0
0
11.
0
0
0
0
12.
0
0
0
0
13.
0
0
0
0
14.
0
0
0
0
15.
0
0
0
0
16.
0
0
0
0
17.
0
0
0
0
18.
0
0
0
0
19.
0
0
0
0
20.
0
0
0
0
21.
0
0
0
0
22.
0
0
0
0
23.
0
0
0
0
24.
0
0
0
0
25.
0
0
0
0
26.
0
0
0
0
27.
0
0
0
0
28.
0
0
0
0
29.
0
0
0
0
30.
0
0
0
0
31.
0
0
0
0
32.
0
0
0
0
33.
0
0
0
0
34.
0
0
0
0
35.
0
0
0
0
36.
0
0
0
0
37.
0
0
0
0
38.
0
0
0
0
39.
0
0
0
0
40.
0
0
0
0
41.
0
0
0
0
42.
0
0
0
0
43.
0
0
0
0
44.
0
0
0
0
45.
0
0
0
0
46.
0
0
0
0
47.
0
0
0
0
48.
0
0
0
0
49.
0
0
0
0
50.
0
0
0
0
51.
0
0
0
0
52.
0
0
0
0
53.
0
0
0
0
54.
2.98
3.05
3.02
899
55.
0
0
0
0
56.
3.21
3.37
3.26
45
57.
3.42
3.56
3.48
11
58.
3.22
3.26
3.24
76
59.
3.36
3.48
3.45
26
60.
3.01
2.87
2.95
700
61.
0
0
0
0
62.
3.05
3.13
3.09
800
63.
0
0
0
0
64.
0
0
0
0
65.
0
0
0
0
66.
3.16
3.16
3.16
92
67.
0
0
0
0
68.
0
0
0
0
69.
3.1
2.84
3.07
35
70.
2.89
2.96
2.91
20
71.
2.99
3.06
3.04
30
72.
3.36
3.42
3.39
30
73.
0
0
0
0
74.
3.1
3.11
3.1
85
75.
3.39
3.36
3.38
50
76.
0
0
0
0
77.
0
0
0
0
78.
2.94
3.17
3.07
115
79.
3.34
3.38
3.36
90
80.
3.18
3.32
3.22
30
81.
3.12
3.22
3.17
50
82.
2.77
3.06
2.92
12
83.
3.12
3.4
3.25
75
84.
3.22
3.45
3.36
100
85.
3.03
3.13
3.09
100
86.
3.28
3.38
3.34
15
87.
0
0
0
0
88.
3.06
3.01
3.03
80
89.
3.09
3.27
3.17
75
90.
3.18
3.44
3.31
100
91.
3.1
3.34
3.2
59
92.
3.2
3.36
3.29
80
93.
3.17
3.33
3.25
75
94.
2.52
2.84
2.68
30
95.
3.27
3.38
3.31
40
96.
3.09
3.08
3.08
70
97.
3.03
3.4
3.24
14
98.
3.09
3.3
3.21
50
99.
3.07
3.36
3.28
20
100.
0
0
0
0
101.
0
0
0
0
102.
0
0
0
0
103.
0
0
0
0
104.
0
0
0
0
105.
0
0
0
0
106.
0
0
0
0
107.
0
0
0
0
108.
0
0
0
0
109.
0
0
0
0
110.
0
0
0
0
111.
0
0
0
0
112.
0
0
0
0
113.
0
0
0
0
114.
0
0
0
0
115.
0
0
0
0
116.
0
0
0
0
117.
0
0
0
0
118.
0
0
0
0
119.
0
0
0
0
120.
0
0
0
0
121.
0
0
0
0
122.
0
0
0
0
123.
0
0
0
0
124.
0
0
0
0
125.
0
0
0
0
126.
0
0
0
0
127.
0
0
0
0
128.
0
0
0
0
129.
0
0
0
0
130.
0
0
0
0
131.
0
0
0
0
132.
0
0
0
0
133.
0
0
0
0
134.
0
0
0
0
135.
0
0
0
0
136.
0
0
0
0
137.
0
0
0
0
138.
0
0
0
0
139.
0
0
0
0
140.
0
0
0
0
141.
0
0
0
0
142.
0
0
0
0
143.
0
0
0
0
144.
0
0
0
0
145.
0
0
0
0
146.
0
0
0
0
147.
0
0
0
0
148.
0
0
0
0
149.
0
0
0
0
150.
0
0
0
0
151.
0
0
0
0
152.
0
0
0
0
153.
0
0
0
0
154.
0
0
0
0
155.
0
0
0
0
156.
0
0
0
0
157.
0
0
0
0
158.
0
0
0
0
159.
0
0
0
0
160.
0
0
0
0
161.
0
0
0
0
162.
0
0
0
0
163.
0
0
0
0
164.
0
0
0
0
165.
0
0
0
0
166.
0
0
0
0
167.
0
0
0
0
168.
0
0
0
0
169.
0
0
0
0
170.
0
0
0
0
171.
0
0
0
0
172.
3.08
3.19
3.13
20
173.
0
0
0
0
174.
0
0
0
0
175.
0
0
0
0
176.
0
0
0
0
177.
3.35
3.39
3.37
29
178.
0
0
0
0
179.
3.22
3.25
3.24
35
180.
0
0
0
0
181.
0
0
0
0
182.
0
0
0
0
183.
0
0
0
0
184.
0
0
0
0
185.
0
0
0
0
186.
0
0
0
0
187.
0
0
0
0
188.
0
0
0
0
189.
0
0
0
0
190.
0
0
0
0
191.
0
0
0
0
192.
0
0
0
0
193.
0
0
0
0
194.
0
0
0
0
195.
0
0
0
0
196.
0
0
0
0
197.
0
0
0
0
198.
0
0
0
0
199.
0
0
0
0
200.
0
0
0
0
201.
0
0
0
0
202.
0
0
0
0
203.
0
0
0
0
204.
0
0
0
0
205.
0
0
0
0
206.
0
0
0
0
207.
0
0
0
0
208.
0
0
0
0
209.
0
0
0
0
210.
0
0
0
0
211.
0
0
0
0
212.
0
0
0
0
213.
0
0
0
0
214.
0
0
0
0
215.
0
0
0
0
216.
0
0
0
0
217.
0
0
0
0
218.
0
0
0
0
219.
0
0
0
0
220.
0
0
0
0
221.
0
0
0
0
222.
0
0
0
0
223.
0
0
0
0
224.
0
0
0
0
225.
0
0
0
0
226.
0
0
0
0
227.
0
0
0
0
228.
0
0
0
0
229.
0
0
0
0
230.
0
0
0
0
231.
0
0
0
0
232.
0
0
0
0
233.
0
0
0
0
234.
0
0
0
0
235.
0
0
0
0
236.
0
0
0
0
237.
0
0
0
0
238.
0
0
0
0
239.
0
0
0
0
240.
0
0
0
0
241.
0
0
0
0
242.
0
0
0
0
243.
0
0
0
0
244.
0
0
0
0
245.
0
0
0
0
246.
0
0
0
0
247.
3.16
3.36
3.29
750
248.
0
0
0
0
249.
0
0
0
0
250.
0
0
0
0
251.
0
0
0
0
252.
2.79
2.93
2.88
1250
253.
0
0
0
0
254.
0
0
0
0
255.
0
0
0
0
256.
0
0
0
0
257.
0
0
0
0
258.
2.94
3.02
2.98
100
259.
0
0
0
0
260.
0
0
0
0
261.
2.96
3.05
3.02
200
262.
0
0
0
0
263.
0
0
0
0
264.
0
0
0
0
265.
0
0
0
0
266.
3.11
3.28
3.22
1035
267.
0
0
0
0
268.
2.66
2.8
2.74
125
269.
0
0
0
0
270.
0
0
0
0
271.
0
0
0
0
272.
0
0
0
0
273.
0
0
0
0
274.
3.08
3.24
3.18
500
275.
0
0
0
0
276.
0
0
0
0
277.
0
0
0
0
278.
3.01
3.23
3.13
1396
279.
0
0
0
0
280.
2.94
2.87
2.91
390
281.
3.31
3.42
3.37
750
282.
0
0
0
0
283.
0
0
0
0
284.
0
0
0
0
285.
3.38
3.45
3.43
520
286.
0
0
0
0
287.
0
0
0
0
288.
0
0
0
0
289.
0
0
0
0
290.
0
0
0
0
291.
0
0
0
0
292.
0
0
0
0
293.
0
0
0
0
294.
0
0
0
0
295.
0
0
0
0
296.
2.98
3.1
3.05
300
297.
2.92
3.02
2.99
400
298.
2.97
3.21
3.12
349
299.
0
0
0
0
300.
0
0
0
0
301.
0
0
0
0
302.
0
0
0
0
303.
0
0
0
0
304.
0
0
0
0
305.
2.78
3.07
2.93
250
306.
0
0
0
0
307.
0
0
0
0
308.
0
0
0
0
309.
0
0
0
0
310.
0
0
0
0
311.
0
0
0
0
312.
0
0
0
0
313.
0
0
0
0
314.
0
0
0
0
315.
0
0
0
0
316.
0
0
0
0
317.
2.92
3.05
3
450
318.
3.21
3.34
3.3
271
319.
0
0
0
0
320.
0
0
0
0
321.
0
0
0
0
322.
2.95
3.23
3.1
150
323.
0
0
0
0
324.
2.81
3.04
2.93
200
325.
0
0
0
0
326.
0
0
0
0
327.
0
0
0
0
328.
0
0
0
0
329.
0
0
0
0
330.
0
0
0
0
331.
0
0
0
0
332.
0
0
0
0
333.
0
0
0
0
334.
0
0
0
0
335.
0
0
0
0
336.
0
0
0
0
337.
0
0
0
0
338.
0
0
0
0
339.
0
0
0
0
340.
0
0
0
0
341.
0
0
0
0
342.
0
0
0
0
343.
0
0
0
0
344.
3.12
3.24
3.2
379
345.
0
0
0
0
346.
0
0
0
0
347.
0
0
0
0
348.
0
0
0
0
349.
3.03
3.13
3.1
450
350.
3.13
3.29
3.24
550
351.
0
0
0
0
352.
3.2
3.38
3.33
530
353.
3.28
3.3
3.29
350
354.
3.08
3.01
3.03
500
355.
3.15
3.11
3.13
500
356.
2.4
2.71
2.57
200
357.
3.2
3.36
3.32
1450
358.
3.18
3.31
3.26
650
359.
3.57
3.16
3.29
500
360.
0
0
0
0
361.
3.26
3.21
3.23
100
362.
0
0
0
0
363.
3.05
3.1
3.09
693
364.
2.87
2.94
2.91
320
365.
0
0
0
0
366.
0
0
0
0
367.
0
0
0
0
368.
2.62
2.6
2.61
375
369.
0
0
0
0
370.
0
0
0
0
371.
0
0
0
0
372.
3.21
3.26
3.24
300
373.
3.31
3.38
3.36
600
374.
0
0
0
0
375.
0
0
0
0
376.
0
0
0
0
377.
0
0
0
0
378.
0
0
0
0
379.
0
0
0
0
380.
0
0
0
0
381.
0
0
0
0
382.
2.73
3.01
2.92
350
383.
0
0
0
0
384.
2.83
2.99
2.92
594
385.
0
0
0
0
386.
0
0
0
0
387.
0
0
0
0
388.
3.13
3.27
3.23
400
389.
0
0
0
0
390.
0
0
0
0
391.
2.97
3.12
3.06
580
392.
3.04
3.28
3.17
100
393.
2.76
2.89
2.84
350
394.
0
0
0
0
395.
2.9
3.18
3.07
550
396.
0
0
0
0
397.
3.05
3.09
3.07
325
398.
0
0
0
0
399.
2.95
3.16
3.06
920
400.
0
0
0
0
401.
0
0
0
0
402.
0
0
0
0
403.
0
0
0
0
404.
0
0
0
0
405.
0
0
0
0
406.
2.85
3.1
2.97
300
407.
3.27
3.29
3.28
375
408.
0
0
0
0
409.
0
0
0
0
410.
0
0
0
0
411.
0
0
0
0
412.
0
0
0
0
413.
0
0
0
0
 
Total
3.04
3.17
3.12
26940


IPK Penerima Bidik Misi
Universitas Bengkulu

Cetak Excel
No.
NPM
Nama Lengkap
Jenis
Kelamin
Program
Studi
Jenjang
IPK
1.
G1D011022
ADDINAN HAKIMAN
Laki-laki
Teknik Elektro
S1
3.14
2.
G1B011033
ADE JAYA SAPUTRA
Laki-laki
Teknik Sipil
S1
3
3.
A1G011046
AGUINDA
Perempuan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
2.9
4.
A1A011022
AGUNG DANA SAPUTRA
Laki-laki
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.59
5.
A1D011004
AHMAD FANSYURI
Laki-laki
Pendidikan Biologi
S1
3.43
6.
E1J011094
AHMAD JOYO SUSINO
Laki-laki
Agroteknologi
S1
3.29
7.
G1D011035
AHMAD ZAID
Laki-laki
Teknik Elektro
S1
3.05
8.
A1E011042
ALAN TURNANDO
Laki-laki
Pendidikan Fisika
S1
3.24
9.
D1F011029
ALIZA KURNIATI
Perempuan
Sosiologi
S1
2.54
10.
E1J011095
ANGGA PURNAMA
Laki-laki
Agroteknologi
S1
2.71
11.
C1C011062
ANGGAR
Perempuan
Akuntansi
S1
2.61
12.
E1B011038
ANGGER SUNARTO
Laki-laki
Kehutanan
S1
3.05
13.
A1I011026
ANGGI PURNAMA SARI
Perempuan
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
S1
3.21
14.
H1A011010
ANNISA
Perempuan
Pendidikan Dokter
S1
3.3
15.
E1D011016
Apriyani Mahdalena Penggabean
Perempuan
Agribisnis
S1
3
16.
E1G011001
ARI KURNIAWAN
Laki-laki
Teknologi Industri Pertanian
S1
2.05
17.
F1A011024
ARIF RAHMAN AFRIANTO
Laki-laki
Matematika
S1
3
18.
E1C011055
ARIF RUSMAN
Laki-laki
Peternakan
S1
3.1
19.
A1A011062
ARIF SULTHANI
Laki-laki
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
2.91
20.
G1C011001
ARIFIN
Laki-laki
Teknik Mesin
S1
1.61
21.
E1D011087
ARISNO
Laki-laki
Agribisnis
S1
1.75
22.
F1C011009
ASI ASMARA
Perempuan
Fisika
S1
2.1
23.
E1D011060
ASNIARTI
Perempuan
Agribisnis
S1
1.9
24.
E1J011084
ATRIANI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.29
25.
E1I011032
BAYU SASONGKO
Laki-laki
Ilmu Kelautan
S1
2.6
26.
F1A011002
BELLA HARYATI
Perempuan
Matematika
S1
2.73
27.
C1B011028
BENNY PUTRA
Laki-laki
Manajemen
S1
2.74
28.
F1B011010
BERRI ERLANGGA
Laki-laki
Kimia
S1
2.57
29.
E1C011051
Binti Nurhasanah
Perempuan
Peternakan
S1
3.2
30.
C0C011019
CANDRA WIBOWO
Laki-laki
Akuntansi
D3
3.35
31.
E1C011045
DARMINSAH
Laki-laki
Peternakan
S1
2.45
32.
E1B011062
DEBI SAPUTRA JAYA
Laki-laki
Kehutanan
S1
2.25
33.
C1A011009
DEBORA LIBRAINI S
Perempuan
Ekonomi Pembangunan
S1
3.65
34.
E1I011001
DEDI GUNAWAN
Laki-laki
Ilmu Kelautan
S1
3.48
35.
A1L011025
DELITA NOVIANI
Perempuan
Bimbingan Konseling
S1
3.43
36.
C0C011001
DELTA OKTA DEWI
Perempuan
Akuntansi
D3
3.3
37.
C1C011001
DELTA SUSI NOVITASARI
Perempuan
Akuntansi
S1
3.35
38.
F1D011033
DEMPI PUSPITA MAYA SARI
Perempuan
Biologi
S1
1.75
39.
A1E011053
DERI FEBRIANTO
Laki-laki
Pendidikan Fisika
S1
3.14
40.
E1C011067
DESRI DINA
Perempuan
Peternakan
S1
2.8
41.
A1A011048
DESTI NATALIA
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.91
42.
A1D011010
DETI JUNI PUTRI
Perempuan
Pendidikan Biologi
S1
3.14
43.
C0C011002
DEWI WULANDARI
Perempuan
Akuntansi
D3
2.87
44.
E1D011024
DODI HARIYANTO
Laki-laki
Agribisnis
S1
2.55
45.
G1C011028
Doni J A
Laki-laki
Teknik Mesin
S1
3.11
46.
A1A011036
DWI JAYANTIKA
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
2.77
47.
A1D011007
EDI SURYONO
Laki-laki
Pendidikan Biologi
S1
3.29
48.
A1E011033
EDIYANTO
Laki-laki
Pendidikan Fisika
S1
3.14
49.
A1B011025
EED HIDUWISDA
Laki-laki
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
2.6
50.
D1A011031
EKA YULINDA
Perempuan
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
2.7
51.
F1A011028
ELA PUTRIANA
Perempuan
Matematika
S1
2.86
52.
F1C011021
ELI PUTRIANI
Perempuan
Fisika
S1
3.05
53.
D1A011004
ELLYN NOVITA
Perempuan
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
3.17
54.
E1B011047
ELY GIOVANI TARIGAN
Laki-laki
Kehutanan
S1
3.4
55.
A1D011013
ENA PUSPITA
Perempuan
Pendidikan Biologi
S1
3.33
56.
D1A011038
ERICK PERMANA
Laki-laki
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
3.39
57.
E1D011066
ERMI LESTARI
Perempuan
Agribisnis
S1
2.15
58.
F1C011023
EVAN SYAHARI
Laki-laki
Fisika
S1
1.94
59.
A1D011018
EVI YULIANINGSIH
Perempuan
Pendidikan Biologi
S1
3.81
60.
A1E011001
FAJAR INDAH PRATAMA
Perempuan
Pendidikan Fisika
S1
2.81
61.
E1G011038
FAUZI UMAM SUNANDAR
Laki-laki
Teknologi Industri Pertanian
S1
2.4
62.
A1D011002
FEBRILIDA ARYANI
Perempuan
Pendidikan Biologi
S1
3.38
63.
E1D011078
FENNI MAHDANIAR
Perempuan
Agribisnis
S1
3.45
64.
A1C011053
FERI VAHLEKA
Laki-laki
Pendidikan Matematika
S1
3.45
65.
A1L011028
FERI YANI
Perempuan
Bimbingan Konseling
S1
3.7
66.
A1J011017
FITRI OGI
Perempuan
Pendidikan Luar Sekolah
S1
3.14
67.
A1G011042
FITRI SUGIARTI
Perempuan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
2.86
68.
A1B011009
FITRI YANTI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.57
69.
F1A011034
FITRIA NINGSIH
Perempuan
Matematika
S1
2.45
70.
E1B011002
FITRIAH
Perempuan
Kehutanan
S1
2.55
71.
C0C011030
FUTRI ANGGRAINI
Perempuan
Akuntansi
D3
3.57
72.
A1B011080
Gita Aprilianti Wijaya
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.13
73.
D1F011032
GUSTI NOVALIA S
Perempuan
Sosiologi
S1
2.46
74.
C1B011020
HALIDAN
Laki-laki
Manajemen
S1
3
75.
G1C011002
HARDIMAN SIMBOLON
Laki-laki
Teknik Mesin
S1
3.22
76.
D1A011008
HARIYATI SINAGA
Perempuan
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
2.87
77.
E1D011009
HARMAWAN
Laki-laki
Agribisnis
S1
2.35
78.
D0B011012
HARTATI
Perempuan
Perpustakaan
D3
3.45
79.
E1I011020
HARUN ALRASID
Laki-laki
Ilmu Kelautan
S1
3.13
80.
E1D011017
HASANAH MUHAROROH
Perempuan
Agribisnis
S1
2.55
81.
G1B011056
HEFTI ZALNITA
Perempuan
Teknik Sipil
S1
3.11
82.
E1J011017
HELDA SUSANTI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.9
83.
A1C011001
HELVA ELENTRIANA
Perempuan
Pendidikan Matematika
S1
3.41
84.
G1B011024
HENDRIANSYAH
Laki-laki
Teknik Sipil
S1
3.06
85.
A1A011014
HENI SRI UTAMI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.23
86.
D1F011009
HERYUNI GUSTIARTI
Perempuan
Sosiologi
S1
2.96
87.
C1A011023
HINCA IKARA GULO
Laki-laki
Ekonomi Pembangunan
S1
2.13
88.
A1J011026
HUMADI AZIZ
Laki-laki
Pendidikan Luar Sekolah
S1
3.14
89.
A1F011008
IBRAHIN ISNAN ABDULLAH
Laki-laki
Pendidikan Kimia
S1
3.23
90.
A1G011037
IGIT SETIONO
Laki-laki
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
3.38
91.
A1D011003
INTAN SARI
Perempuan
Pendidikan Biologi
S1
3.43
92.
E1G011057
IRFAN NANDA PUTRA
Laki-laki
Teknologi Industri Pertanian
S1
2.15
93.
C1C011018
IRMA ARMAYANI
Perempuan
Akuntansi
S1
2.74
94.
C1C011063
IRMA WIDYA LESTARI
Perempuan
Akuntansi
S1
2.61
95.
E1J011024
IRWAN GAIRAH
Laki-laki
Agroteknologi
S1
2.85
96.
A1B011002
JAGA PRAMUDITA
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.35
97.
C1A011001
JOHARIADI
Laki-laki
Ekonomi Pembangunan
S1
3.48
98.
D1A011001
Jopi Indhar Tana
Laki-laki
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
3.22
99.
A1A011060
JUNITA SUSANTI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.64
100.
A1B011027
KARISMA ADITIYA
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.48
101.
A1E011022
KASMIWATI
Perempuan
Pendidikan Fisika
S1
3.38
102.
C1A011056
LASTRI PUJI ASTUTI
Perempuan
Ekonomi Pembangunan
S1
3
103.
A1J011021
LIA HARYANTI
Perempuan
Pendidikan Luar Sekolah
S1
2.77
104.
D1E011002
LIA YULIANTI
Perempuan
Ilmu Komunikasi
S1
3.87
105.
A1A011045
LINGGA SEPRIANA
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.23
106.
A1B011038
LISA EVELINA
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.74
107.
D1A011002
LISNA RIANTI
Perempuan
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
3.35
108.
F1B011011
LITA PURNAMA SARI
Perempuan
Kimia
S1
2.57
109.
E1C011052
LIZA TRI ASTINI
Perempuan
Peternakan
S1
3.5
110.
F1D011022
LUSI DWI ANDANI
Perempuan
Biologi
S1
2
111.
E1C011010
MAHARANI
Perempuan
Peternakan
S1
3.4
112.
D1F011004
MARIKI WAHYUANDA
Laki-laki
Sosiologi
S1
2.38
113.
F1B011009
MEVI WIDIASASTRA
Perempuan
Kimia
S1
2.57
114.
E1B011026
MISLIANA
Perempuan
Kehutanan
S1
3.1
115.
A1H011004
MISRI
Laki-laki
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
S1
3.1
116.
A1F011002
MOH DIMAS PRASETYO
Laki-laki
Pendidikan Kimia
S1
3.41
117.
E1B011001
MUHAMAD AMIN
Laki-laki
Kehutanan
S1
1.95
118.
F1A011014
MUHAMMAD TAUFIEQ
Laki-laki
Matematika
S1
2.91
119.
A1D011021
MUHAZILI
Laki-laki
Pendidikan Biologi
S1
3.62
120.
E1J011050
MUHIMMATUL HUSNA
Perempuan
Agroteknologi
S1
3.9
121.
C1B011014
NENI SUMARNI
Perempuan
Manajemen
S1
2.87
122.
A1J011002
NIA SARINASTITI
Perempuan
Pendidikan Luar Sekolah
S1
3.05
123.
D1F011018
NIAS DOPER TAMBUNAN
Laki-laki
Sosiologi
S1
3
124.
A1L011040
NITO SARJONO
Laki-laki
Bimbingan Konseling
S1
3.74
125.
A1J011006
NUR'AINI
Perempuan
Pendidikan Luar Sekolah
S1
3.32
126.
C1A011042
NURHAPIKA
Perempuan
Ekonomi Pembangunan
S1
3.04
127.
E1C011059
NURUL JANAH
Perempuan
Peternakan
S1
2.7
128.
G1C011025
OKTA APRIYANTO
Laki-laki
Teknik Mesin
S1
2.83
129.
A1A011016
OKTARI SULASTRI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.23
130.
E1C011064
OKTRIZANTO
Laki-laki
Peternakan
S1
2.35
131.
C1A011019
PETI HARYANI
Perempuan
Ekonomi Pembangunan
S1
3.39
132.
D0B011007
PIKI USDANIA
Perempuan
Perpustakaan
D3
2.85
133.
E1D011038
PINI OKTI SINTIA
Perempuan
Agribisnis
S1
3.4
134.
B1A011010
PIPIN PIRMA SARI
Perempuan
Ilmu Hukum
S1
3.05
135.
G1D011024
Priyatna Kusuma
Laki-laki
Teknik Elektro
S1
3
136.
C1A011040
PUTERI RAHAYU
Perempuan
Ekonomi Pembangunan
S1
3
137.
A1H011047
PUTRA ARYA DINATA
Laki-laki
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
S1
3.5
138.
E1C011071
RADIYOSTRI
Laki-laki
Peternakan
S1
3.05
139.
F1B011032
RAFITA NOVIA LESTARI
Perempuan
Kimia
S1
2.5
140.
E1I011007
RAHMKA FEBRIYANTI
Perempuan
Ilmu Kelautan
S1
3.35
141.
A1I011051
RATNA FITRIANA
Perempuan
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
S1
3.74
142.
F1A011027
REDO RAHMAN UTAMA
Laki-laki
Matematika
S1
3.18
143.
F1A011029
REFI JAMITA
Perempuan
Matematika
S1
3.09
144.
B1A011001
REFTA HARDI KUSUMA
Laki-laki
Ilmu Hukum
S1
3.05
145.
F1B011029
RENO ANDESPA
Laki-laki
Kimia
S1
3
146.
E1G011034
REPI DIAWATI
Perempuan
Teknologi Industri Pertanian
S1
2.65
147.
F1A011001
RETI ENGGA SARI
Perempuan
Matematika
S1
3.18
148.
B1A011064
REZA PAHLEVI
Laki-laki
Ilmu Hukum
S1
2.47
149.
E1B011029
REZA TRIANSAH
Laki-laki
Kehutanan
S1
3.05
150.
A1G011053
RIA AGUSTINA
Perempuan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
2.86
151.
A1A011054
RIA MUSTARI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.27
152.
A1J011005
RIANA RAGNIA
Perempuan
Pendidikan Luar Sekolah
S1
3.23
153.
C0C011007
RIFCA YULIA ASTUTI
Perempuan
Akuntansi
D3
3.13
154.
F1C011001
RIKA ATIKA SARI
Perempuan
Fisika
S1
2.48
155.
D1E011068
RIKA SAPRIANTI
Perempuan
Ilmu Komunikasi
S1
1.13
156.
B1A011081
RIKI ILAHI
Laki-laki
Ilmu Hukum
S1
3.58
157.
D1E011032
RIMA ROSITA
Perempuan
Ilmu Komunikasi
S1
3.61
158.
D1E011001
RINI INDAH LESTARI
Perempuan
Ilmu Komunikasi
S1
3
159.
A1G011014
RISA AGRISULISTYA
Perempuan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
3.38
160.
F1B011044
RIZKI RAHMAD
Laki-laki
Kimia
S1
3.5
161.
A1B011035
RONALD FRANSIS DIMBOLON
Laki-laki
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.7
162.
E1J011009
ROSA SAFITRI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.65
163.
F1C011006
ROZYAN HARSONI
Laki-laki
Fisika
S1
3.14
164.
A1G011001
RUDIANSYAH
Laki-laki
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
3.52
165.
E1J011001
RUNIATI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.65
166.
D1A011003
SARI RISMAWATI
Perempuan
Ilmu Kesejahteraan Sosial
S1
3.3
167.
E1C011091
SASMITA RAMAYANA
Perempuan
Peternakan
S1
2.25
168.
G1A011001
SASTRAWAN HADINATA
Laki-laki
Teknik Informatika
S1
3.05
169.
F1B011005
SEPTI EKA PUTRI
Perempuan
Kimia
S1
3.3
170.
E1C011001
SEPTIA HERLINA
Perempuan
Peternakan
S1
3.25
171.
A1G011038
Setiani Oklima
Perempuan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
S1
3.29
172.
A1A011021
SINTA NUR ABRORI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
S1
3.36
173.
A1L011004
SRI AGUSTINA
Perempuan
Bimbingan Konseling
S1
3.52
174.
C0C011031
SUCI RAHMANIA
Perempuan
Akuntansi
D3
3.52
175.
F1D011005
SUKMA EVAYANA
Perempuan
Biologi
S1
2.5
176.
E1J011031
SUMARGONO
Laki-laki
Agroteknologi
S1
2.75
177.
D1F011030
SURAYA LANDITA
Perempuan
Sosiologi
S1
2.5
178.
E1J011071
SUSI PUSPITA INDAH
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.24
179.
E1C011002
SUTRISNO
Laki-laki
Peternakan
S1
3.6
180.
A1B011066
TIARA SILALAHI
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.43
181.
E1J011092
TRI ARMITASARI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.94
182.
A1B011032
TRI AYU SURYANINGSIH NABAHU
Perempuan
Pendidikan Bahasa Inggris
S1
3.52
183.
E1J011073
TRI UTAMI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.53
184.
E1B011034
TRISNA
Perempuan
Kehutanan
S1
3.75
185.
E1D011050
TUTI SUGIARTI
Perempuan
Agribisnis
S1
3.35
186.
D1E011003
ULFAH ALVIANA
Perempuan
Ilmu Komunikasi
S1
3.55
187.
E1I011028
ULLY WULANDARI
Perempuan
Ilmu Kelautan
S1
3.57
188.
C1C011020
VICKY DESAN DURY
Perempuan
Akuntansi
S1
3.48
189.
D1F011006
VIKA AMELIA
Perempuan
Sosiologi
S1
3.04
190.
E1J011058
WAHYU SARI RAMADIANTI
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.35
191.
C1B011061
WENTI WENDERA
Perempuan
Manajemen
S1
3.26
192.
E1C011006
WIDIO EKO WARDOYO
Laki-laki
Peternakan
S1
3.2
193.
A1I011039
WILDA HERNANDA
Perempuan
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
S1
3.63
194.
F1B011001
WIWID SARTIKA
Perempuan
Kimia
S1
2.79
195.
A1D011001
YESSY
Perempuan
Pendidikan Biologi
S1
3.67
196.
E1B011061
YOPAN SYAHRIAL
Laki-laki
Kehutanan
S1
2.4
197.
F1A011022
YULI INDAH PERTIWI
Perempuan
Matematika
S1
2.91
198.
D1D011023
YULIANA
Perempuan
Ilmu Administrasi Negara
S1
3.15
199.
E1J011002
ZAHROTUL MUALIFAH
Perempuan
Agroteknologi
S1
2.55
200.
E1J011082
ZULKIFLI
Laki-laki
Agroteknologi
S1
2.71